søndag 28. september 2008

Jeg brenner.

Jeg vet at du går
Der blomstene gror.
Hvor drømmene er bestandig.
Jeg brenner.

Jeg ser at du kler
Deg i nyere drakt.
Hvor inderlig og forvandlet.
Jeg brenner.

Jeg ber deg om litt
Jeg tar ikke alt.
Hvor lager du din forhandling?
Jeg Brenner.

Jeg ser at du ser
Du vil ikke mer.
Hvor går du med din forhåpning?
Jeg Brenner

Jeg vet at du vil
Og du får det til.
Hvor lager du din forgreining?
Jeg Brenner

Jeg elsker med ord
I alle du bor
Hvor inderlig møtes våre veier?
Jeg brenner

Jeg ber på mine kner
Tåler ikke mer.
Kan du elske meg for bestandig?
Jeg brenner.